Regulamin TF2 [JAILBREAK]
641
1749 postów
Napisano 11 Mar 16:22 (edytowany)
Zanim przejdziesz do regulaminu pamiętaj, że JAILBREAK to serwer 4FUN. Nie staraj się "używać" luk w regulaminie, ponieważ zostaniesz za to ukarany. Jeśli zauważysz gdzieś niedopatrzenie to zgłoś je do jednego z naszych administratorów.
I. Zasady ogólne
1.1 - W trybie Jailbreak zabawa polega na tym, że osoby z drużyny RED są więźniami i wykonują polecenia osób z drużyny BLU która składa się ze strażników i jednego "Wardena" który prowadzi rundę.1.2 - Wszyscy na serwerze powinni być traktowani równo bez względu na płeć, rangę, orientacje seksualną, itp. Faworyzacja ze strony osób grających na serwerze będzie karana.1.3 - Gracze martwi nie mogą przekazywać informacji o położeniu, statusie zbuntowania lub o fakcie posiadania amunicji innych żywych graczy.
II. Zasady dla drużyny RED (więźniów)
2.1 - Więźniowie muszą wykonywać polecenia wardena. Jakakolwiek niesubordynacja zostanie uznana jako bunt i karana śmiercią.2.2 - Każdy więzień ma prawo do zbuntowania się, ale musi liczyć się z tym, że stanie się wtedy buntownikiem narażonym na śmierć.2.2a - Wyjątkiem jest gdy warden przebaczy osobie zbuntowanej i pozwoli wrócić do reszty więźniów.2.2b - Leczenie osoby zbuntowanej jest równoznaczne z buntem.2.2c - Posiadanie amunicji przez więźnia jest traktowane jako bunt.2.2d - Wybaczenie osobie, która nie wykonała polecenia, wiąże się z obowiązkiem wybaczenia także innym osobom, które takowy błąd popełniły, inaczej uznaje się to za faworyzację.2.2e - Zakazuje się ciągłego przebaczania tej samej osobie lub grupie osób.2.3 - Ostatnia niezbuntowana i przystosowana do poleceń wardena osoba zawsze dostaje życzenie.2.3a - Warden może przebaczyć ostatniej osobie gdy jest ona zbuntowana i nie posiada amunicji, ale nie musi.2.3b – We własnym życzeniu można prosić tylko o jedną rzecz. Dotyczy to życzeń typu „idziemy na obby, a ja mam freedaya”.2.4 - Każde uderzenie, zabójstwo osoby z BLU przez osobę z RED uznawane jest jako bunt.2.4a - Nie dotyczy to prowokacji ze strony osoby z BLU.2.5 - Freeday nie bierze udziału w rundzie i nie musi słuchać nakazów i zakazów wardena.2.5a - Jeśli Freeday zbuntuje się w jakikolwiek sposób to zostanie on zabity.2.5b - Jeżeli Freeday przeszkadza w prowadzeniu rundy może zginąć.2.5c - Jeżeli BLU poczuje się zagrożone ze strony Freedaya może go zabić.2.5d – Zabicie graczy przez Freedaya poprzez uruchomienie zabawy jest traktowane jako team kill (chyba że Warden mu na to pozwoli).2.6 - Zbliżanie się osoby z RED do BLU i np. Machanie bronią melee, będzie uznawane jako próba buntu. 2.7 - Zabrania się ciągłego buntowania co rundę bez powodu, jeżeli będziesz tak robił nie zdziw się jak BLU zabije cię od razu.2.8 – Zabrania się chowania w sekretach podczas życzeń typu PropHunt oraz Chowany.
III - Zasady dla drużyny BLU
3.1 - Osoba w drużynie BLU musi posiadać sprawny mikrofon.3.2 - Tylko obecny warden może otworzyć cele lub pozwolić zrobić to pomocnikowi.3.3 - Warden musi mówić w sposób zrozumiały oraz znać język polski na przynajmniej poziomie komunikatywnym.3.4 - Warden może odliczyć po wydaniu rozkazu, ale nie musi.3.5 - Każdy zakaz / nakaz odwołuje się słowami: "Nie macie już..." / "Odwołuję wam..." 3.5a - Zabawy są kończone słowami: "Zakańczam zabawę w..."3.6 - Polecenie "Podłoga to lawa" zanika po wypowiedzeniu: "Lawa zastyga..." Podłoga to lawa nie może zostać odwołana, lub zakończona.3.7 - Pozycja buntu może być nadana kiedykolwiek. Jest ona poleceniem ważniejszym od wszystkich innych. Wyjątkiem jest Ostateczna reakcja.3.8 - Warden ma nakaz dania życzenia ostatniej niezbuntowanej osobie z RED. 3.9 - Odwoływanie nakazów i zakazów gdy nie jest się wardenem jest zabronione.3.9a - Wyjątkiem jest robienie tego podczas zabawy w "Simon mówi".3.10 - Freekille i masowe Freekille będą karane.3.10a - Jeżeli osoba z BLU zabije więźnia, który był podporządkowany pod nakazy/zakazy i nie byl zbuntowany - uznaje się to jako freekill.3.11 - Na serwerze nie obowiązuje zasada czasu na przystosowanie się.3.12 - Zakaz prowokowania graczy RED.3.13 – Podczas gry w Atak i Obronę po otworzeniu cel zakazuje się używania komend do stawiania zmiany klasy.3.14 – Pomocnicy mają zakaz nakłaniania RED do buntu, np. poprzez mówienie, że po zabiciu Wardena wszystkim się wybaczy i będzie lepsze prowadzenie.3.15 – Friendly Fire można włączać tylko na zabawach takich jak Pokemony, Igrzyska Śmierci, czy Meat Grinder, które muszą zostać zapowiedziane lub wykonane jako życzenie.
IV - Słownik przydatnych pojęć:
Warden
- osoba wydająca polecenia w BLU
Prowokacja
- osoba z BLU w jakikolwiek sposób utrudnia wykonywanie poleceń osobie z RED (mleko, siki, stanie blisko, itp.)
Ostatnia reakcja
- zabawa, w której ostatni więzień który wykona jakąś czynność zostanie zabity.
Pierwsza reakcja
- zabawa, w której pierwszy więzień który wykona jakąś czynność zostanie w jakiś sposób nagrodzony lub wybrany do innej zabawy.
Pozycja buntu
- Kucnij przytrzymaj, patrzenie się w dół i totalny bezruch. Trzeba ją odwoływać oddzielnie
Bezruch
- nakaz podczas którego więzień nie może się przesuwać.
Totalny bezruch
- nakaz podczas którego więzień nie może się się ruszać ani obracać myszką.
Ostateczna reakcja
- zabawa, którą można rozpocząć tylko przy dwóch przystosowanych więźniach. Tej zabawy nie dotyczą żadne nakazy/zakazy, nie trzeba jej również rozpoczynać.
Totalna cenzura
- zakaz używania chatu oraz komend głosowych postaci.
Szybkie paluszki
- zabawa, w której pierwszy więzień, który napisze jakieś wyrażenie, zostanie w jakiś sposób nagrodzony. Nie jest w niej ważna interpunkcja czy ortografia.
Dyktando
- zabawa, w której pierwszy więzień, który napisze jakieś wyrażenie, zostanie w jakiś sposób nagrodzony. Wyrażenie musi być napisane poprawnie pod względem interpunkcji oraz ortografii (np. zdanie musi być zaczęte z dużej litery).
Simon mówi
- zabawa, w której warden wydaje polecenia, mówiąc przed nimi "Simon mówi". Podczas tej zabawy więźniowie wykonujący polecenia, które nie zostały rozpoczęte od "Simon mówi", zostają zabici.
Kuchnia
- zabawa polega na przygotowaniu przez drużynę Red dań, które Warden lub osoby wyznaczone przez niego będą oceniać. Warden lub osoba, której kuchnia było życzeniem, może wybrać kategorię dania (obiad, deser, itp.). Zabawa ta musi zostać zapowiedziana przed rozpoczęciem rundy, chyba że było o nią życzenie.
+29 za post