Regulamin TF2 [JAILBREAK]
563
1529 postów
Napisano 11 Mar 16:22 (edytowany)
Zanim przejdziesz do regulaminu pamiętaj, że JAILBREAK to serwer 4FUN. Nie staraj się "używać" luk w regulaminie, ponieważ zostaniesz za to ukarany. Jeśli zauważysz gdzieś niedopatrzenie to zgłoś je do jednego z naszych administratorów.
I. Zasady ogólne
1.1 - W trybie Jailbreak zabawa polega na tym, że osoby z drużyny RED są więźniami i wykonują polecenia osób z drużyny BLU która składa się ze strażników i jednego "Wardena" który prowadzi rundę.1.2 - Wszyscy na serwerze powinni być traktowani równo bez względu na płeć, rangę, orientacje seksualną, itp. Faworyzacja ze strony osób grających na serwerze będzie karana.1.3 - Gracze martwi nie mogą przekazywać informacji o położeniu innych żywych graczy
II. Zasady dla drużyny RED (więźniów)
2.1 - Więźniowie muszą wykonywać polecenia wardena. Jakakolwiek niesubordynacja zostanie uznana jako bunt i karana śmiercią.2.2 - Każdy więzień ma prawo do zbuntowania się, ale musi liczyć się z tym, że stanie się wtedy buntownikiem narażonym na śmierć.2.2a - Wyjątkiem jest gdy warden przebaczy osobie zbuntowanej i pozwoli wrócić do reszty więźniów.2.2b - Leczenie osoby zbuntowanej jest równoznaczne z buntem.2.2c - Posiadanie amunicji przez więźnia jest traktowane jako bunt.2.3 - Ostatnia niezbuntowana i przystosowana do poleceń wardena osoba zawsze dostaje życzenie.2.3a - Warden może przebaczyć ostatniej osobie gdy jest ona zbuntowana, ale nie musi.2.4 - Każde uderzenie, zabójstwo osoby z BLU przez osobę z RED uznawane jest jako bunt.2.4a - Nie dotyczy to prowokacji ze strony osoby z BLU.2.5 - Freeday nie bierze udziału w rundzie i nie musi słuchać nakazów i zakazów wardena.2.5a - Jeśli Freeday zbuntuje się w jakikolwiek sposób to zostanie on zabity.2.5b - Jeżeli Freeday przeszkadza w prowadzeniu rundy może zginąć.2.5c - Jeżeli BLU poczuje się zagrożone ze strony Freedaya może go zabić.2.6 - Zbliżanie się osoby z RED do BLU i np. Machanie bronią melee, będzie uznawane jako próba buntu. 2.7 - Zabrania się ciągłego buntowania co rundę bez powodu, jeżeli będziesz tak robił nie zdziw się jak BLU zabije cię od razu.
III - Zasady dla drużyny BLU
3.1 - Osoba w drużynie BLU musi posiadać sprawny mikrofon.3.2 - Tylko obecny warden może otworzyć cele.3.3 - Warden musi mówić w sposób zrozumiały oraz znać język polski na przynajmniej poziomie komunikatywnym.3.4 - Warden może odliczyć po wydaniu rozkazu, ale nie musi.3.5 - Każdy zakaz / nakaz odwołuje się słowami: "Nie macie już..." / "Odwołuję wam..." 3.5a - Zabawy są kończone słowami: "Zakańczam zabawę w..."3.6 - Polecenie "Podłoga to lawa" zanika po wypowiedzeniu: "Lawa zastyga..." Podłoga to lawa nie może zostać odwołana, lub zakończona.3.7 - Pozycja buntu może być nadana kiedykolwiek.3.8 - Warden ma nakaz dania życzenia ostatniej niezbuntowanej osobie z RED. 3.9 - Odwoływanie nakazów i zakazów gdy nie jest się wardenem jest zabronione.3.10 - Freekille i masowe Freekille będą karane.3.10a - Jeżeli osoba z BLU zabije więźnia, który był podporządkowany pod nakazy/zakazy i nie byl zbuntowany - uznaje się to jako freekill.3.11 - Na serwerze nie obowiązuje zasada czasu na przystosowanie się.3.12 - Zakaz prowokowania graczy RED.
IV - Słownik przydatnych pojęć:
Warden - osoba wydająca polecenia w BLUProwokacja - osoba z BLU w jakikolwiek sposób utrudnia wykonywanie poleceń osobie z RED (mleko, siki, stanie blisko, itp.)Ostatnia reakcja - zabawa, w której ostatni więzień który wykona jakąś czynność zostanie zabity.Pierwsza reakcja - zabawa, w której pierwszy więzień który wykona jakąś czynność zostanie w jakiś sposób nagrodzony lub wybrany do innej zabawy.Pozycja buntu - Kucnij przytrzymaj, patrzenie się w dół i totalny bezruch. Trzeba ją odwoływać oddzielnieBezruch - nakaz podczas którego więzień nie może się przesuwać.Totalny bezruch - nakaz podczas którego więzień nie może się się ruszać ani obracać myszką.Ostateczna reakcja - zabawa, którą można rozpocząć tylko przy dwóch przystosowanych więźniach. Tej zabawy nie dotyczą żadne nakazy/zakazy, nie trzeba jej również rozpoczynać.Totalna cenzura - zakaz używania chatu oraz komend głosowych postaci.
+24 za post